Från Kupa till Honung

Onsdagen det 3/4 hade vi besök av Jonny Johansson från Malmbäck som berättade om biodling och hur det var att vara biodlare. Det var en mycket intressant kväll som säkert lockade många att skaffa sig egna bikupor. Elisabeth Franzen serverade som vanligt ett gott kvällsfika.

Mer bilder från kvällen finns under menyalternativ Bilder.

Mvh Ida