Om missionsföreningen

Missionsföreningen

  •   har ändamålet att förena alla som vill verka för kristna värderingar i Fintorp med omnejd.
  •   ordnar bl.a. cafekvällar och en årlig anrik missionsauktion
  •   har en syförening med trevlig fika och sygemenskap som träffas varannan vecka.

Syföreningen

Efter ett sommar & jul uppehåll har nu syföreningen dragit igång igen. Vi träffas varannan tisdag och brukar då vara ca 15 st. Det som sys skänks till missionsauktionen.

Mer om missionsföreningen