Om bygdeföreningen

Bygdeföreningen

  • är såväl partipolitiskt som religiöst obunden och neutral.
  • ska verka för sammanhållning och gemenskap och få nyinflyttade att känna sig välkomna.
  • ska motverka isolering och missbruk i alla former och verka för kultur och livskvalité.
  • ska uppmärksamma ideella insatser av medmänsklig, miljö och kulturell natur.

Mer om bygdeföreningen