Bygdeföreningens styrelse

Ordförande: Anders Nygren

Sekreterare: Titti Karlsson

Kassör: Kenneth Claesson

Niklas Andersson
Anna Gustafsson

Suppleanter:
Anders Ström
Elisabeth Fransén