Bygdeföreningens styrelse

Ordförande: Anders Nygren

Sekreterare: Titti Karlsson

Kassör: Kenneth Claesson

Suppleanter:
Niklas Andersson
Anna Gustafsson
Anders Ström