Uthyrning av missionshuset

Riktlinjedokument för användandet av Fintorps Missionshus

Viktigt

  • I denna lokal finns inget automatiskt brandlarm. Vid brand ring 112.
  • I denna lokal får MAX 150 personer vistas samtidigt.

Förutsättningar för att hyra

  • För att få tillträde till missionshuset som lokal krävs att man sluter avtal med den som är bokningsansvarig John Svanberg.
  • Man ska erlägga den hyresavgift (200 kr) som missionsföreningen årligen bestämmer genom föreningens årsmöte.
  • Vid nyttjande av lokalen krävs att ansvar och sunt förnuft används.
  • Det är förbjudet att förtära alkohol i missionshuset.

Att tänka på

  • Den som vill hyra ska, vid tillfället för hyrning, se till att nycklar erhålls i god tid och att personen själv därvid ombesörjer att värme sätts på i god tid eller att detta görs upp med den de hyr av.
  • Skulle det tidvis även behövas extra gräsklippning eller snöskotning ska detta meddelas styrelsen så att det i god tid hinnas med.
  • Den som hyr missionshuset är ansvarig att se till så att övriga besökare parkerar på ett bra sätt. Det gäller främst om bilar parkerar längs vägen utanför. Bilarna måste då parkeras så att vägen är framkomlig för lastbilar, utryckningsfordon m.m.

Användande av utrustning

Allmänt

Den som hyr har möjlighet att utnyttja den utrustning som finns i lokalen. Detta ska dock göras med ansvar och förnuft.

Köksutrustning

Den som hyr får använda den utrustning som finns i köket, finns det däremot varor som är av en sådan art att de kan ta slut, exempel ljus, servetter så ska dessa ersättas då de inte ingår som en del av hyran.

Porslinet ska vara rent och diskat när man ställer tillbaka det. Skulle det av någon händelse gå sönder något av porslinet ska detta meddelas någon styrelsen så att det finns möjlighet att ersätta detta. Man äger dessutom möjlighet att själv ersätta trasig utrustning.

Ljudutrustning

Vid användandet av ljudutrustning bör man se till att det finns någon av föreningens medlemmar där som kan hantera utrustningen. Skulle det vid användandet av ljudutrustningen hända med denna så ska man omedelbart eller så fort som möjligt informera någon i styrelsen.

Städning

Missionshuset ska efter användning vara lika städat och rent som det var vid tillträdandet. Om tid inte finnes att göra i ordning och städa samma dag som hyr ska man på förhand eller strax därvid tala om detta till den som är bokningsansvarig så att man får tillträde till att städa även efteråt.