Missionsföreningens styrelse

Ordförande: Olov Häggbom

Sekreterare: Mariette Svanberg

Kassör: Peter Claesson

Övriga:
Kerstin Svanberg
Kenneth Claesson
Elisabeth Fransen (suppleant)