Cafékväll med sång

Cafékväll med sång och musik med Klockargårdskyrkans kör från Malmbäck. Några kända sånger förekom bl a Vi ska fara bortom månen, Sjung halleluja, Det blir bättre dag för dag, Gud i naturen med flera.

Kenneth Andersson predikade. Piano- och trombonmusik framfördes